QTDND Hội Viên

Phát triển nguồn nhân lực tại TCTD hợp tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Ngày 25/8/2017, tại tỉnh Lào Cai, Ngân hàng Hợp tác đã phối hợp với Tạp chí Ngân hàng – NHNN Việt Nam và Hiệp hội Qũy tín dụng nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực tại TCTD hợp tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ […]...

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thực hiện Điều lệ của Hiệp hội QTDND Việt Nam, Hiệp hội QTDND Việt Nam xin báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Toàn văn báo cáo, Click vào đây Hiệp hội

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018

Hỗ trợ các QTDND thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD

Ngày 21 tháng 06 năm 2017, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (sau đây gọi là Nghị quyết 42/2017/QH14). Nghị quyết 42/2017/QH14 quy định thí điểm môt số chính sách về x...

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018

Khóa đào tạo nghiệp vụ QTDND khu vực Nam Bộ năm 2017

Ngày 08/7/2017, tại Hội trường Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Long An, số 10, Nguyễn Huệ, TP. Tân An, tỉnh Long An, Hiệp hội Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Long An và Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ...

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018

Đại hội Chi đoàn Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam

Ngày 02/6/2017, tại Hà Nội, được sự chấp thuận của Đảng bộ Ngân hàng hợp tác xã Việt nam, Chi ủy Hiệp hội QTDND Việt Nam và Ban thường vụ Đoàn thanh niên NHTW, Chi đoàn Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2019. […]...

Thứ Tư, ngày 16/05/2018

Hiệp hội hỗ trợ QTDND triển khai Thông tư số 39/2016/TT-NHNN

Ngày 30/12/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có hiệu lực từ 15/3/2017 thay thế quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN. Theo thô...

Thứ Ba, ngày 15/05/2018

Báo cáo kết quả hoạt động Hiệp hội QTDND Việt Nam năm 2016 và phương hướng hoạt động 2017

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ của Hiệp hội QTDND Việt Nam, Hiệp hội trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Toàn văn báo cáo, Click vào đây    Hiệp hội  ...

Thứ Hai, ngày 14/05/2018

Báo cáo kết quả Đại hội Hiệp hội QTDND Việt Nam năm 2016 và phương hướng hoạt động 2017

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ của Hiệp hội QTDND Việt Nam, Hiệp hội trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Toàn văn báo cáo, Click vào đây 

Chủ Nhật, ngày 13/05/2018

Lấy ý kiến các QTDND về Dự thảo quy chế Thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm

Ngày 06/02/2017, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam (Hiệp hội) nhận được Công văn số 59/BHTG-GS ngày 24/01/2017 về việc lấy ý kiến của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các Quỹ tín dụng nhân dân đối với dự thảo Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi đượ...

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam ngày 05 tháng 12 năm 2016

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng hợp tác) và các Quỹ tín dụng nhân dân (viết tắt là QTDND) được thành lập theo quy […]...

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018